INTERWENCJE

Aktualne oferty psów przeznaczonych do adopcji:

PSY DO ADOPCJI

piątek, 18 lutego 2011

Zbieramy podpisy

  Kochani moi proszę o pełna mobilizację i zaangażowanie w sprawę. Jeśli naprawdę zależy Wam na losie zwierząt i chcecie mieć wpływ na to czy będą trafiały w przyszłości do takich miejsc ja Dyminy czy Bialogard to dajcie z siebie wszystko. Proście znajomych rodziny każdego kto zechce zrobić niewiele. Koalicja dla zwierząt stworzyła poprawki do istniejącej Ustawy o ochronie praw zwierząt, która w obecnej formie daje możliwości istnienia wielu nieprawidłowości i furtek do obejścia.
Pobrane ze strony Koalicji:

Jeśli chcecie pomóc nowej ustawie o zwierzętach, to wydrukujcie umieszczony na stronie formularz, wypełnijcie starannie wszystkie wymagane pola i ewentualnie dajcie do podpisania znajomym.
Pamiętajcie, że:
 • podpisujący muszą być osobami pełnoletnimi, koniecznie.
 • jeśli dajecie komuś do podpisu, to musicie - tego wymaga prawo - mieć też przy sobie pełny tekst (11 stron) projektu ustawy, a nie tylko jego jednostronicowe streszczenie. Tekst projektu ustawy jest na stronie i można go wydrukować.
 • zbierając podpisy nie wolno nikogo oszukiwać, straszyć ani przekupywać w jakikolwiek sposób - są to działania nielegalne w świetle prawa.
 • jeśli ktoś wpisuje nieprawdziwe dane, to działa na szkodę naszej inicjatywy, podważa naszą wiarygodność. 
 • Najważniejsze nowe elementy w stosunku do ustawy obecnie obowiązującej:
   

  Ogólnie chodzi o:
 • zmniejszenie ilości zwierząt bezdomnych
 • minimalizowanie cierpień zarówno zwierząt domowych jak i hodowlanych
 • skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ustawy
 1. Utworzenie - zgodnie z Europejską Konwencją Ochrony Zwierząt - instytucji Krajowego Inspektora ds Zwierząt i jego wojewódzkich przedstawicieli, których zadaniami będą m.in:
  1. nadzór nad miejscami opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
  2. nadzór nad hodowlami zwierząt domowych;
  3. nadzór nad innymi miejscami wykorzystywania zwierząt domowych i dzikich do celów zarobkowych.
  1.1 Uczynienie z Krajowego Inspektora ds Zwierząt osoby współodpowiedzialnej za realizację ustawy.
 2. Zwierzęta domowe i dzikie
  1. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi lub w zamknięciu;
  2. zakaz pośredniego zabijania kotów wolno żyjących przez uniemożliwianie im dostępu do pożywienia i schronienia;
  3. zakaz przycinania psom ogonów i uszu (kopiowania);
  4. zakaz utrzymywania zwierząt dzikich w cyrkach (nie obejmuje zwierząt już będących w cyrkach).
 3. Zwierzęta bezdomne, zapobieganie bezdomności zwierząt
  1. jednoznaczne stwierdzenie, że gminy są odpowiedzialne za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi a nie po prostu za wyłapywanie ich;
  2. obowiązek sporządzania gminnych programów walki z bezdomnością zwierząt;
  3. wprowadzenie schronisk wojewódzkich, prowadzonych przez samorządy, dla zwierząt okrutnie traktowanych, dla których nie ma miejsca w działających schroniskach. Kosztami opieki obciążani będą dotychczasowi właściciele;
  4. obowiązek odpowiedniego oznakowania psów: obowiązkowe adresatki oraz stopniowe wprowadzanie jednego powszechnego systemu identyfikacji (czipowanie);
  5. wprowadzenie oprócz schronisk jako miejsca opieki dla zwierząt bezdomnych również domów tymczasowych dla niewielkiej ilości zwierząt;
  6. wprowadzenie zasady, że prowadzić schronisk ani wyłapywać zwierząt bezdomnych nie mogą podmioty nastawione na zysk ani osoby skazane za przestępstwa przeciw zwierzętom;
  7. zamiast strzelania do bezdomnych psów w lasach - wyłapywanie.
 4. Ograniczenia w podaży zwierząt domowych, zmniejszające ilość zwierząt bezdomnych:
  1. uznanie hodowli zwierząt domowych za normalną, opodatkowaną działalność gospodarczą;
  2. zakaz handlu zwierzętami domowymi poza miejscami ich chowu (w tym na targowiskach); w sklepach zoologicznych dopuszczona sprzedaż niektórych zwierząt;
  3. zakaz rozmnażania pewnych ras psów agresywnych i ich mieszańców;
  4. wprowadzenie obowiązku zdawania odpowiedniego egzaminu przez właścicieli pewnych ras psów i mieszańców ras; wprowadzenie ewidencji takich osób.
 5. Zwierzęta hodowlane:
  1. zakaz transportowania ryb żywych bez wody i innych czynności powodujących nadmierne cierpienia;
  2. zakaz chowu zwierząt futerkowych na futra (z okresem karencji);
  3. ograniczenia czasu trwania transportu zwierząt do 12 godzin;
  4. nakaz wprowadzenia przegród oddzielających zwierzęta zabijane od oczekujących na zabicie w ubojniach;
  5. ograniczenie uboju rytualnego poprzez zakaz wywozu i eksportu mięsa pochodzącego z tego uboju;
  6. jasny zakaz kastrowania świń bez znieczulenia.
 6. Karanie:
  1. znaczne zwiększenie kar finansowych (nawiązki i grzywny) orzekanych w sprawach znęcanie się nad zwierzętami, do kilkudziesięciu tysięcy złotych;
  2. zwiększenie do 3 lat kar pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami;
  3. wprowadzenie kary tymczasowego lub stałego zakazu posiadania zwierząt......


    Wszelkie dokumenty są do ściągnięcia na stronie http://www.koalicja.org.pl/ jest tam tez podany adres gdzie należy wysyłać listy poparcia !!!

2 komentarze:

skat pisze...

a wiec za formulaze i
do akcji!

pokazmy ze mamy wplyw na swiat!

skat pisze...

w imieniu tych wszystkich psow, kotow i innych zwierzat ktore w cierpieniu odeszly na inna strone i dla tych co cierpia!